Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada osnovana je u maju 2015.godine od strane vodećih kompanija za reciklažu ambalažnog otpada u Srbiji. Uloga Asocijacije je da zastupa interese ne samo reciklera ambalažnog otpada, već i njihovih dobavljača – sakupljača sekundarnih sirovina. Ciljevi asocijacije su da svojim delovanjem doprinese unapređenju sakupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Republici Srbiji, pre svega kroz bolju pravnu regulaciju sistema upravljanja ambalažnim otpadom i efikasniju primenu EU standarda i ciljeva u reciklaži ambalažnog otpada.
Asocijacija se zalaže za poboljšanje inspekcijskog nadzora i efikasnu kontrolu zagađivača i svih učesnika u logističkom lancu sakupljanja i reciklaže otpada u Srbiji. Zalaže za unapređenje položaja individualnih sakupljača i marginalizovanih grupa koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina i zagovara rešavanje njihovog pravnog i socijalnog statusa.
Svojim nastupima u javnosti Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada je angažovana  u promociji reciklaže i doprinosi unapređenju ekološke svesti građana i njihovom odgovornom postupanju prema otpadu. Promoviše razvoj novih tehnologija i koncept cirkularne ekonomije kao preduslov razvoja zajednice. Zaštita životne sredine, očuvanje sirovinskih resursa i socijalna inkluzija su vrednosti na kojima Asocijacija temelji svoj društveni angažman.

   

 

TELEFON

+381 (21) 65 72 531
+381 (63) 112 69 08

 

E-MAIL


office@asocijacijareciklera.com

SOCIAL MEDIA

FB/asocijacijareciklera

 

TW/asocijacijareciklera