fotoU prostorijama Udruženja reciklera Srbije, 4. februara 2016. godine, održan je sastanak predstavnika Pregovaračkog tima Republike Srbije, Privredne komore Srbije i predstavnika industrije reciklaže na kome je razgovarano o aktuelnim problemima u ovoj obasti.  Ispred Pregovaračkog tima sastanku je prisustvovala dr Mirjana Drenovak Ivanov i Ivan Vejvoda, šef kabineta Tanje Miščević, šefice pregovaračkog tima.
U ime Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, predsednica Kristina Cvejanov ukazala je na to da izjave u medijima šefice Pregovaračkog tima, gospođe Miščević date krajem 2015. godine daju pogrešnu sliku o stanju reciklaže u Republici Srbiji. Iz spornih izjava proizilazi da Republika Srbija nema kapacitete u oblasti reciklaže i da je to oblast koju treba razvijati, a zapravo stvarno stanje je potpuno suprotno. U Srbiji postoje značajni industrijski kapaciteti u reciklaži ambalažnog otpada, EE otpada, guma, međutim njihova popunjenost je samo 50% usled nedostatka sakupljenih količina otpada za reciklažu. Predsednica Asocijacije predložila je da se oba udruženja reciklera intenzivnije uključe u proces pregovora o Poglavlju 27 i da podacima i iskustvom koje imaju doprinesu boljoj pripremi pregovaračkog tima za pregovore sa Evropskom Unijom.
Predsednica Udruženja reciklera Srbije Ana Petrović Vukićević, gde je iznela probleme sa kojim se suočava reciklažna industrija proteklih godina. Istakla je da nam je neophodno posebno ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine, da nam je neophodno potrebno konstituisanje Zelenog Fonda kao nezavisnog i samostalnog tela i da su nam hitno potrebni usvojeni zakoni. Takođe je istakla da je za Srbiju od velike važnosti da postane regionalni recikler i da potpiše međudržavne sporazume sa zemljama u regionu.
Dr. Mirjana Drenovak Ivanov- je izjavila da je njihova i njena uloga da pregovaraju u pogledu poglavlja 27, da ukažu gde smo sada. Smatra da ćemo sledeće godine 2017 otvoriti poglavlje 27. Ono što oni mogu kao Pregovarački tim da urade to je da ukažu na probleme i da sugerišu rešenje.
Istakla je i pohvalila da je veoma dobro to što je Privredna komora Srbije uključena, takođe je izjavila da je još bolje i korisnije ako se tu nalaze i oba udruženja reciklera.
Siniša Mitrović, savetnik za ekologiju iz Privredne Komore Srbije je istakao da ovu saradnju vidi kao početak dijaloga, da su naša dva udruženja uvek Privrednoj Komori Srbije pružali i dostavljali sve relevantne podatke. Siniša je izneo da je potrebna dobra dugoročna saradnja i redovni dijalozi.

   

 

TELEFON

+381 (21) 65 72 531
+381 (63) 112 69 08

 

E-MAIL


office@asocijacijareciklera.com

SOCIAL MEDIA

FB/asocijacijareciklera

 

TW/asocijacijareciklera