fotoSrpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada je uputila Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zvaničan zahtev da se formira radna grupa za izmenu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu donetog 2009.godine.

U svom dopisu recikleri navode da je usled nedovoljno razvijenog sistema sakupljanja ambalažnog otpada za reciklažu u Srbiji, pada potrošnje i porasta izvoza neprerađenog otpada u zemlje u okruženju, industrija reciklaže amalažnog otpada suočena sa permanentnim nedostatkom sirovina za preradu, koji ozbiljno ugrožava ne samo dalji razvoj reciklažne industrije, već i sam njen opstanak.

Prema podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, trenutna popunjenost domaćih kapaciteta u reciklaži ambalažnog otpada je u proseku samo 50% i ukoliko se nastavi trend pada količina sirovine koja stiže u domaće fabrike za reciklažu, njihovo dalje poslovanje će biti dovedeno u pitanje.

- Nakon izvršene analize pravnog okvira kojim je regulasana oblast reciklaže ambalažnog otpada u Srbiji i njegove primene u praksi došli smo do zaključka da se korekcijama postojećeg Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu može značajno podići efektivnost postojećeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Pre svega smatramo da je neophodno definisati  kriterijume za rad operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i obezbediti veća i transparentna ulaganja u razvoj infrastrukture za sakupljanje ambalažnog otpadom i reciklažu-, naveli su recikleri u svom dopisu Ministarstvu.

Na konferenciji održanoj na Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine – Ecofair, 15.oktobra, Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada je predstavila predloge kriterijuma za rad operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Recikleri traže da se propiše:

—-  minimalan iznos osnivačkog kapitala kao finansijsku garanciju za ispunjenje preuzetih obaveza prema klijentima;

—- obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja o načinu utroška finansijskih sredstava i naplaćenim sredstvima na osnovu potpisanih ugovora;

—-  obaveza da najmanje 30% ambalažnog otpada za razduženje mora biti iz komunalnog izvora;

—-  zabrana trgovine ambalažnim otpadom od strane operatera;

—-  minimalan procenat sredstava od prihoda od naplaćene naknade koji operateri sistema ulažu :

             -  60% u razvoj sistema sakupljanja ambalažnog otpada bilo kroz kupovinu opreme ili davanjem novčanih sredstava za nabavku iste;

             - 10% za podsticaj razvoja industrije reciklaže ambalažnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Pored toga reciklažna industrija apeluje da se formira posebno Ministarstvo zaštite životne sredine i što pre usvoji Zakon o upravljanju otpadom. Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada je na konferenciji “ Unapređenje zakonske regulative u funkciji razvoja reciklažne industrije” predložila da se naredne godine izvrši revizija nacionalnih ciljeva donetih Uredbom o planu smanjenja ambalažnog otpada za period 2017- 2019.godina, i da se donesu mere za smanjenje izvoza neprerađenog ambalažnog otpada i podsticanje tehnološkog i ekonomskog napretka industrije reciklaže ambalažnog otpada u Srbiji. Recikleri ambalažnog otpada se zalažu i za unapređenje inspekcijskog nadzora svih učesnika u lancu upravljanja ambalažnim otpadom.

 

   

 

TELEFON

+381 (21) 65 72 531
+381 (63) 112 69 08

 

E-MAIL


office@asocijacijareciklera.com

SOCIAL MEDIA

FB/asocijacijareciklera

 

TW/asocijacijareciklera